ตัวอักษรภาษาอังกฤษเทียบกับตัวอักษรภาษาไทย

ตัวอักษรภาษาอังกฤษเทียบกับตัวอักษรภาษาไทย
Last update 13 / 03 / 22by: Teacher Guru1.6K viewed

ตัวอักษรภาษาอังกฤษเมื่อเทียบกับตัวอักษรภาษาไทยแล้ว เราจะเห็นได้ว่าสามารถถอดรูปเป็นตัวอักษรภาษาไทยได้ทั้ง 2 แบบเลย คือ แบบพยัญชนะ และ แบบตัวสะกด

 

การเทียบพยัญชนะไทยกับอังกฤษ

ในการเขียนชื่อคน ที่อยู่ และสถานที่ตามที่ราชบัณฑิตยสถานกำหนด

ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวต้น
ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวสะกด
ตรงกับภาษาไทย
B p
Ch t จ  ฉ  ช  ฌ 
D t ด  ฎ  ฑ(บางคำ)
F p ฝ  ฟ
H - ห  ฮ
K k
Kh k ข  ค  ฆ
L n ล  ฬ
M m
N n น  ณ
Ng ng
P p
Ph p ผ  พ  ภ
R n
S t ซ  ทร  ศ  ษ  ส
T t ต  ฏ
Th t ถ  ฐ  ท  ฑ  ธ  ฒ
W -
Y n
Y -

 

 

 

การเทียบสระภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ

ในการเขียนชื่อคน ที่อยู่ และสถานที่ตามที่ราชบัณฑิตยสถานกำหนด

สระภาษาอังกฤษ
สระภาษาไทย
a อะ  อั  อา
ae แอะ  แอ
aeo แอว
ai ใอ  ไอ  อัย  ไอย  อาย
am อำ  อาม
ao เอา  อาว
e เอะ  เอ็  เอ
eo เอว
i อิ  อี
ia เอียะ  เอีย
ieo เอียว
iu อิว
Lu ฦ  ฦา
o โอะ  โอ  เอาะ  ออ
oe เออะ  เออ
oei เอย
oi โอย  ออย
Ri ฤ(ริ)
Roe ฤ(เรอ)
Ru ฤ(รึ)  ฤา(รือ)
u อึ  อื  อุ  อู
ua เอือะ  เอือ  อัวะ  อัว
uai เอือย   อวย
ui อุย  อูย

 

กลับไปหน้า บทเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ตัวอักษรภาษาอังกฤษเทียบกับตัวอักษรภาษาไทยEnglishThaiAlphabetsตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวอักษรภาษาไทย
พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม