ตัวอักษรภาษาอังกฤษ

ตัวอักษรภาษาอังกฤษ
Last update 13 / 03 / 22by: Teacher Guru875 viewed

English Alphabets : ตัวอักษรภาษาอังกฤษ จะมีความแตกต่างจากตัวอักษรภาษาไทยทั้งในเรื่อง พยัญชนะและสระ โดยจะอยู่ในชุดเดียวกัน แต่ของภาษาไทยจะแยกกลุ่มกัน และตัวอักษรภาษาอังกฤษจะมีตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่ โดยจะใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน และที่พิเศษกว่าคือมีแบบตัวอักษรภาษาอังกฤษแบบตัวเขียนด้วย

 

ตัวอักษรภาษาอังกฤษแบบปกติหรือแบบตัวพิมพ์

A (a)
เอ
B (b)
บี
C (c)
ซี
D (d)
ดี
E (e)
อี
F (f)
เอฟ
G (g)
จี
H (h)
เอช
I (i)
ไอ
J (j)
เจ
K (k)
เค
L (l)
แอล
(m)
เอ็ม
N (n)
เอ็น
O (o)
โอ
(p)
พี
(q)
คิว
(r)
อาร์
(s)
เอส
T (t)
ที
U (u)
ยู
(v)
วี
(w)
ดับเบิ้ลยู
X (x)
เอ็กซ์
(y)
วาย
(z)
แซด, ซี
   

 

 

ตัวอักษรภาษาอังกฤษแบบตัวเขียน

A (a)
เอ
B (b)
บี
C (c)
ซี
D (d)
ดี
E (e)
อี
F (f)
เอฟ
G (g)
จี
H (h)
เอช
I (i)
ไอ
J (j)
เจ
K (k)
เค
L (l)
แอล
(m)
เอ็ม
N (n)
เอ็น
O (o)
โอ
(p)
พี
(q)
คิว
(r)
อาร์
(s)
เอส
T (t)
ที
U (u)
ยู
(v)
วี
(w)
ดับเบิ้ลยู
X (x)
เอ็กซ์
(y)
วาย
(z)
แซด, ซี
   

 

 

 

สระภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษมีการแบ่งพยัญชนะและสระ โดยพยัญชนะที่เป็นสระมี 5 ตัวได้แก่

  • A
  • E
  • I
  • O
  • U

 

จำกันได้มั้ยจ๊ะ สำคัญนะ ให้ท่องไว้เลย

 

กลับไปหน้า บทเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ตัวอักษรภาษาอังกฤษalphabet
พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม