yes, sir

หมวด END

แปลว่า

ครับ

รถกำลังจะเคลื่อนออกแล้วทุกคนโปรดรัดเข็มขัดที่นั่งด้วยครับ

คำรับหรือคำลงท้ายอย่างสุภาพที่ผู้ชายใช้


ตัวอย่างประโยค

ทั่วไป

1.

Yes, please

ค่ะ (ครับ) ได้โปรด

2.

Good evening sir.

สวัสดี ตอนเย็น คุณผู้ชาย

3.

Yes, I do.

ได้ครับ / ได้ค่ะ

love - ความรัก

4.

Yes, I'm serious and sincere

ฉันทั้งจริงจังและจริงใจ

แสดงความยินดีที่ได้รู้จัก

5.

It’s my honour to meet you, sir/madam.

รู้สึกเป็นเกียรติมากๆ ที่ได้เจอคุณ

สุภาพสุด ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม