ค้นหา/แปล "yes-sir"

yes, sir

หมวด END

1

ครับ

รถกำลังจะเคลื่อนออกแล้วทุกคนโปรดรัดเข็มขัดที่นั่งด้วยครับ

คำรับหรือคำลงท้ายอย่างสุภาพที่ผู้ชายใช้


ตัวอย่างประโยค

ทั่วไป

1

yes, please

ค่ะ (ครับ) ได้โปรด

2

good evening sir.

สวัสดี ตอนเย็น คุณผู้ชาย

3

yes, i do.

ได้ครับ / ได้ค่ะ

love - ความรัก

4

yes, i'm serious and sincere

ฉันทั้งจริงจังและจริงใจ

แสดงความยินดีที่ได้รู้จัก

5

it’s my honour to meet you, sir/madam.

รู้สึกเป็นเกียรติมากๆ ที่ได้เจอคุณ

สุภาพสุด ๆ

คำศัพท์ที่คล้ายกับ "yes, sir"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมาย
sirคำเรียกขึ้นต้นจดหมาย
yesนั่นน่ะซี
หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม