write words

หมวด V

แปลว่า

แต่งคำ

สุนทรภู่แต่งคำในบทกวีได้อย่างคล้องจองไพเราะ


ตัวอย่างประโยค

ทั่วไป

1.

In other words

กล่าวอีกนัยหนึ่ง, กล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่า

2.

Mark my words!

จำคำพูดฉันเอาไว้นะ

3.

Can you write the report?

คุณช่วยเขียนรายงานให้หน่อยได้มั้ย

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม