ค้นหา/แปล "would"

would

หมวด AUX

1

กิริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ will

หมวด N

2

คำกริยาที่ใช้สำหรับการขอร้องอย่างสุภาพ


ตัวอย่างประโยค

ทั่วไป

1

would you mind if i leave now?

คุณจะว่าอะไรไหม ถ้าฉันไปตอนนี้?

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม