worried

หมวด ADJ

แปลว่า

เป็นทุกข์, ระทม, วิตกทุกข์ร้อน, กลุ้มใจ, เป็นทุกข์เป็นร้อน, เป็นกังวล, เป็นห่วง

แปลว่า

น่าเป็นห่วง

น่ากลัวว่าจะเกิดสิ่งไม่ดีขึ้น

แปลว่า

ทุกข์ใจ

สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องทุกข์ใจอย่างแสนสาหัสสำหรับหล่อน

ไม่สบายใจ

หมวด V

แปลว่า

พะว้าพะวัง

เขามัวพะว้าพะวังถึงทรัพย์สมบัติ จึงต้องตายไปในกองไฟ

ห่วงเรื่องต่างๆ หลายเรื่องพร้อมกัน

แปลว่า

พะวักพะวน

การต้องไปอยู่ไกลเจือทองหลายปีทำให้ดวงดอมพะวักพะวนเพราะรู้ว่าเจือทองไม่มีใคร

ห่วงเรื่องต่างๆ หลายเรื่องพร้อมกัน


ตัวอย่างประโยค

แสดงความเป็นห่วง

1.

I’m worried about you

ฉันเป็นห่วงคุณ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม