ค้นหา/แปล "worried"

worried

หมวด ADJ

1

เป็นทุกข์, ระทม, วิตกทุกข์ร้อน, กลุ้มใจ, เป็นทุกข์เป็นร้อน, เป็นกังวล, เป็นห่วง

2

น่าเป็นห่วง

น่ากลัวว่าจะเกิดสิ่งไม่ดีขึ้น

3

ทุกข์ใจ

สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องทุกข์ใจอย่างแสนสาหัสสำหรับหล่อน

ไม่สบายใจ

หมวด V

4

พะวักพะวน

การต้องไปอยู่ไกลเจือทองหลายปีทำให้ดวงดอมพะวักพะวนเพราะรู้ว่าเจือทองไม่มีใคร

ห่วงเรื่องต่างๆ หลายเรื่องพร้อมกัน

5

พะว้าพะวัง

เขามัวพะว้าพะวังถึงทรัพย์สมบัติ จึงต้องตายไปในกองไฟ

ห่วงเรื่องต่างๆ หลายเรื่องพร้อมกัน


ตัวอย่างประโยค

แสดงความเป็นห่วง

1

i’m worried about you

ฉันเป็นห่วงคุณ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม