ค้นหา/แปล "v-e-day"

v-e day

หมวด N

1

วันแห่งชัยชนะของฝ่ายพันธมิตร (8 พ.ค ปีค.ศ.1945)

2

วันประกาศชัยชนะของพันธมิตรต่อเยอรมันในยุโรป, ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 (ตรงกับวันที่ 8 พฤษภาคม ค.ศ.1945)


ตัวอย่างประโยค

suggestion - คำแนะนำ

1

have a nice day!

ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของคุณนะ!

goodbye - การบอกลา

2

have a good day!

ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับเธอนะ

classroom - ห้องเรียน

3

last month i worked every day

เมื่อเดือนที่แล้ว ผม/ฉัน ทำงานทุกวัน

at work - ในที่ทำงาน

4

have a good day at work

ทำงานให้สนุกนะ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม