ค้นหา/แปล "lunch-break"

lunch break

หมวด N

1

พักกลางวัน

เขาโทรนัดแฟนกินข้าวด้วยกันก่อนจะถึงพักกลางวันทุกวัน

เวลาหยุดพักตอนเที่ยง


ตัวอย่างประโยค

ทั่วไป

1

break it up.

หยุดเถียงกันได้แล้ว

2

i'm going out for lunch.

ฉันจะออกไปทานอาหารกลางวัน

3

i'll be free after lunch.

ฉันจะว่างหลังอาหารกลางวัน

greeting - การทักทาย

4

enjoy your meal/dinner/lunch!

ทานอาหาร/อาหารเย็น/อาหารกลางวัน...ให้อร่อยนะ

at work - ในที่ทำงาน

5

let’s take a break.

พันกันก่อนเถอะ

classroom - ห้องเรียน

6

yesterday i went to lunch with a friend

เมื่อวานนี้ ผม/ฉัน ไปกินข้าวกลางวันกับเพื่อน

คำศัพท์ที่คล้ายกับ "lunch break"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมาย
take lunch breakพักกลางวัน
untilกระทั่ง
napงีบหลับ
หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม