ค้นหา/แปล "single-word"

single word

หมวด N

1

คำเดี่ยว

คำว่า ชาติ กับ หมา คำสองคำนี้ต่างก็เป็นคำเดี่ยวเมื่อมารวมกันถือว่าคำประสมในแง่ของโครงสร้างคำ

2

คำโดด

ภาษาไทย เป็นภาษามีรูปเป็นคำโดดเป็นส่วนใหญ่


ตัวอย่างประโยค

love - ความรัก

1

i am single

ฉันเป็นโสด

2

how do you pronounce this word

คำนี้อ่านว่ายังไงคะ/ครับ

suggestion - คำแนะนำ

3

in a word

พูดสั้นๆว่า

ทั่วไป

4

underline the correct word

เขียนเส้นไว้ข้างใต้คำที่ถูกต้อง

5

i’ll take your word for it.

ฉันจะเชื่อคุณละกัน

6

i didn’t catch the last word.

เมื่อกี้พูดว่าไงนะ (คำสุดท้ายที่พูด พูดว่าไรนะ?)

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม