single word

หมวด N

แปลว่า

คำเดี่ยว

คำว่า ชาติ กับ หมา คำสองคำนี้ต่างก็เป็นคำเดี่ยวเมื่อมารวมกันถือว่าคำประสมในแง่ของโครงสร้างคำ

แปลว่า

คำโดด

ภาษาไทย เป็นภาษามีรูปเป็นคำโดดเป็นส่วนใหญ่


ตัวอย่างประโยค

ทั่วไป

1.

I am single

ฉันเป็นโสด

2.

In a word

พูดสั้น ๆ ว่า

3.

Underline the correct word

เขียนเส้นไว้ข้างใต้คำที่ถูกต้อง

4.

How do you pronounce this word

คำนี้อ่านว่ายังไงคะ/ครับ

5.

I didn’t catch the last word

เมื่อกี้พูดว่าไงนะ (คำสุดท้ายที่พูด พูดว่าไรนะ?)

6.

I’ll take your word for it

ฉันจะเชื่อคุณละกัน

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม