ค้นหา/แปล "simple"

simple

หมวด N

1

สมุนไพร

2

คนโง่

3

คนถ่อมตัว, สามัญชน, คนง่ายๆ, สิ่งที่ง่ายๆ

หมวด ADJ

4

ง่าย, ไม่ยุ่งยาก, ไม่ซับซ้อน

5

โง่, สมองทึบ, ทึ่ม

6

หญ้าปากคอก

อย่าเอาปัญหาหญ้าปากคอกอย่างนั้นมาถามผมเลย

คุ้นเสียจนมองข้ามไป

7

เชิงเดียว

เลขข้อนี้เป็นเลขเชิงเดียวเขายังทำไม่ได้เลย

ไม่ซับซ้อน, ไม่มีสิ่งอื่นเจือปน.

8

ซึ่งมีองค์ประกอบเดียว, ซึ่งประกอบด้วยธาตุเดียว, ซึ่งไม่เจือปน

9

พื้นฐาน, ทั่วไป

10

เรียบๆ, ธรรมดา, ปกติ, สามัญ


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม