ค้นหา/แปล "sally"

sally

หมวด N

1

การรีบรุด

2

คำคม, คำพูดคมคาย, คำหยอกเย้า

3

การเที่ยว, การท่องเที่ยว, การเดินทาง

4

การโจมตี, การตีฝ่าวงล้อม, การแหวกวงล้อม

หมวด VI

5

ออกท่องเที่ยว, ออกเดินทาง

6

ตีฝ่าวงล้อม


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม