ค้นหา/แปล "rest-time"

rest time

หมวด N

1

เวลาพักผ่อน

ถ้าเป็นช่วงเวลาพักผ่อนของเขา เขาจะไม่ให้ใครเข้าไปยุ่งเลย


ตัวอย่างประโยค

ทั่วไป

1

from time to time.

นานๆที / นานๆครั้ง

2

next time lucky!

ขอให้โชคดีในครั้งต่อๆไป!

3

give me a certain time!

ให้เวลาที่แน่นอนกับฉันด้วย

4

in the nick of time.

ทันเวลาพอดี

5

now is not a good time

ตอนนี้ไม่สะดวก

6

ask that person for the time.

ถามคนนั้นว่าตอนนี้กี่โมง

suggestion - คำแนะนำ

7

till next time!

เจอกันคราวหน้านะ!

แสดงความเป็นห่วง

8

get a lot of rest

พักผ่อนเยอะๆ

goodbye - การบอกลา

9

long time no see!

ไม่เจอกันนานเลยนะ!

การตื่นนอน

10

it is time to rise, get up.

ได้เวลาตื่นแล้ว ลุกขึ้นเถอะ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม