practical nurse

หมวด N

แปลว่า

ผู้ช่วยพยาบาล


คำศัพท์ที่คล้ายกับ ""   ได้แก่

คำศัพท์ความหมาย
practical nurseผู้ช่วยพยาบาล
nurseพยาบาล, นางพยาบาล, ผู้ช่วยแพทย์พยาบาลพยาบาลนางพยาบาลพยาบาล, ดูแล, ปรนนิบัติ, เฝ้าไข้แม่นม, ผู้หญิงที่ดูแลเด็กเล็กพี่เลี้ยงให้นม, เลี้ยงด้วยน้ำนมมารดาประคบประหงม
male nurseบุรุษพยาบาล
nursery nurseพยาบาลผู้ดูแลเด็กเล็ก
nurse throughช่วยทำให้ได้, ช่วยทำให้สำเร็จ, ช่วยติวจนผ่าน (การสอบ)
nurse practitionerพยาบาลฝึกให้ทำงานหลายอย่างที่เป็นงานของแพทย์
practicalที่ขึ้นอยู่กับความเป็นจริง, ที่ใช้ได้จริง
registered nurseพยาบาลวิชาชีพที่ผ่านสอบรับรองมาตรฐาน (คำย่อคือ RN)
wet nurseแม่นม, ผู้ที่ถูกจ้างมาเพื่อให้นมกับเด็กทารก
Nightingale, Florenceพยาบาลผู้เริ่มก่อตั้งวิชาชีพพยาบาล
practical jokeเรื่องที่ใช้แกล้งคน
practical partภาคปฎิบัติ
หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม