practical nurse

หมวด N

แปลว่า

ผู้ช่วยพยาบาล


คำศัพท์ที่คล้ายกับ ""   ได้แก่

คำศัพท์ความหมาย
practical nurseผู้ช่วยพยาบาล
nurseพยาบาล, นางพยาบาล, ผู้ช่วยแพทย์พยาบาลพยาบาลนางพยาบาลพยาบาล, ดูแล, ปรนนิบัติ, เฝ้าไข้พี่เลี้ยงแม่นม, ผู้หญิงที่ดูแลเด็กเล็กให้นม, เลี้ยงด้วยน้ำนมมารดาประคบประหงม
male nurseบุรุษพยาบาล
nursery nurseพยาบาลผู้ดูแลเด็กเล็ก
nurse throughช่วยทำให้ได้, ช่วยทำให้สำเร็จ, ช่วยติวจนผ่าน (การสอบ)
nurse practitionerพยาบาลฝึกให้ทำงานหลายอย่างที่เป็นงานของแพทย์
registered nurseพยาบาลวิชาชีพที่ผ่านสอบรับรองมาตรฐาน (คำย่อคือ RN)
practicalที่ขึ้นอยู่กับความเป็นจริง, ที่ใช้ได้จริง
Nightingale, Florenceพยาบาลผู้เริ่มก่อตั้งวิชาชีพพยาบาล
wet nurseแม่นม, ผู้ที่ถูกจ้างมาเพื่อให้นมกับเด็กทารก
practical partภาคปฏิบัติภาคปฎิบัติ
หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม