ค้นหา/แปล "phobia"

-phobia

หมวด SUF

1

ความกลัว, ความเกลียด


phobia

หมวด N

1

นกเล็กๆ แถบอเมริกาเหนืออยู่ในจำพวก Sayornis


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม