ค้นหา/แปล "musty-smell"

(musty) smell

หมวด N

1

สาบ

นายพรานได้กลิ่นสาบของสัตว์ร้ายโชยมาตามลม

กลิ่นตัวที่มีประจำอยู่กับสัตว์บางชนิด เช่น สาบเสือ สาบแพะ


คำศัพท์ที่คล้ายกับ "(musty) smell"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมาย
mustyเหม็นอับ
smellดม
หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม