minimum wage

หมวด N

แปลว่า

ค่าจ้างขั้นต่ำ

คนงานทุกคนต้องได้รับค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมายไม่น้อยกว่า 180 บาทต่อวัน

เงินตอบแทนขั้นต่ำสุดที่ผู้รับจ้างจะได้รับ

แปลว่า

ค่าแรงขั้นต่ำ


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม