ค้นหา/แปล "make-a-statement"

(make a) statement

หมวด V

1

แถลงข่าว

เวลาที่เจรจาความทางการเมืองกับต่างประเทศและแถลงข่าว เขานิยมใช้ภาษาจีนและใช้ล่ามแปล

ให้ข่าวเป็นทางการ


ตัวอย่างประโยค

ทั่วไป

1

make some noise!

ขอเสียงหน่อย

2

a few times.

สองสามครั้ง

3

take a chance.

ลองเสี่ยงดู

4

in a way

ในความรู้สึกแล้ว

5

just a little.

แค่นิดหน่อย

6

you make me feel alright.

เธอทำให้ฉันรู้สึกมีความสุขจนหายเหนื่อยเลย

7

not a bit

ไม่แม้แต่นิดเดียว

8

what a relief.

โล่งอกไปที

9

what a pity!

น่าเสียดายจัง

dealing with customers – การเจรจากับลูกค้า

10

i'm gunna make some food

ฉันจะทำกับข้าว

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม