ค้นหา/แปล "m-l"

m.l.

หมวด N

1

ม.ล.

คำนำหน้าชื่อบุตรของหม่อมราชวงศ์


คำศัพท์ที่คล้ายกับ "M.L."   ได้แก่

คำศัพท์ความหมาย
litre; literล.
postscriptป.ล.
his majesty's shipร.ล.
royal state railwaysร.ฟ.ล.
the securities and exchange commissionก.ล.ต.
metreม.
secondary educationม.
universityม.
หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม