ค้นหา/แปล "listen-to-music"

listen to music

หมวด V

1

ฟังเพลง


ตัวอย่างประโยค

suggestion - คำแนะนำ

1

as to

ในเรื่องของ...

2

say hi to

ฝากสวัสดี … (ฝากให้คนๆหนึ่งกล่าวทักทาย/สวัสดีคนที่คุณคิดถึงแทนคุณ)

3

so as to

เพื่อให้

4

not to mention...

นี่ยังไม่ได้พูดถึง...

5

talk to you later!

ไว้คุยกันทีหลังนะ!

ทั่วไป

6

sorry to disturb

ขอโทษที่รบกวน

7

up to you

แล้วแต่คุณ

8

from here to there.

จากที่นี่ ถึงที่นั่น

greeting - การทักทาย

9

it was nice to talk to you.

รู้สึกดีที่ได้คุยกับคุณนะคะ

gentility - ความสุภาพ

10

to a certain extent

ในความรู้สึกแล้ว

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม