kalasin

หมวด N

แปลว่า

จังหวัดกาฬสินธุ์

แปลว่า

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์ ดินแดนที่มีความหมายว่า เมืองน้ำดำ อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 519 กิโลเมตร

แปลว่า

กาฬสินธุ์


คำศัพท์ที่คล้ายกับ "Kalasin"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมาย
provinceจังหวัด
provincialต่างจังหวัด
countrymanคนต่างจังหวัด
countryseatคฤหาสน์ในต่างจังหวัด
หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม