kaiak

หมวด N

แปลว่า

เรือแคนูขนาดเล็ก

หมวด VI

แปลว่า

เดินทางด้วยเรือแคนูขนาดเล็ก

หมวด VT

แปลว่า

เดินทางด้วยเรือแคนูขนาดเล็ก


คำศัพท์ที่คล้ายกับ ""   ได้แก่

คำศัพท์ความหมาย
kaiakเรือแคนูขนาดเล็กเดินทางด้วยเรือแคนูขนาดเล็กเดินทางด้วยเรือแคนูขนาดเล็ก
kayakเดินทางด้วยเรือแคนูขนาดเล็กเดินทางด้วยเรือแคนูขนาดเล็กเรือแคนูที่ใช้แข่ง, เรือแคยัก, เรือแคนูขนาดเล็กมีน้ำหนักเบา
pramเรือเล็กท้องแบน
tenderเรือเล็กรับส่งระหว่างฝั่งกับเรือใหญ่, เรือลำเลียง
jolly boatเรือเล็กที่อยู่บนกราบเรือใหญ่
zebecเรือเล็กมีเสากระโดงเรือ 3 เสา
flyboatเรือเร็วลำเล็ก
barkเรือสำเภาที่มีเสากระโดงเรือ 3 เสา, เรือเล็ก
outboard motorเครื่องยนต์ที่ติดตั้งด้านหลังของเรือเล็ก
outboard engineเครื่องยนต์ที่ติดตั้งด้านหลังของเรือเล็ก
skiffเรือพายเล็กๆ
xebecเรือขนาดเล็กมีเสากระโดงเรือ 3 เสา
wherryเรือแจวลำเล็กๆ, เรือบดลำเล็กๆ
barqueเรือเล็กที่มีเสาเรือมากกว่าหรือเท่ากับ 3 เสา
sampanเรือสำปั้น, เรือเล็กที่ใช้ในเมืองจีน
destroyerเรือพิฆาตเล็ก, เรือรบทำลาย
หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม