kaiak

หมวด N

แปลว่า

เรือแคนูขนาดเล็ก

หมวด VI

แปลว่า

เดินทางด้วยเรือแคนูขนาดเล็ก

หมวด VT

แปลว่า

เดินทางด้วยเรือแคนูขนาดเล็ก


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม