kabul

หมวด N

แปลว่า

แม่น้ำคาบูล, แม่น้ำที่ไหลผ่านอัฟกานิสถานและปากีสถาน

แปลว่า

คาบูล, เมืองหลวงของประเทศอัฟกานิสถาน

แปลว่า

เมืองคาบูล, เมืองหลวงของประเทศอัฟกานิสถาน


คำศัพท์ที่คล้ายกับ ""   ได้แก่

คำศัพท์ความหมาย
Kabulแม่น้ำคาบูล, แม่น้ำที่ไหลผ่านอัฟกานิสถานและปากีสถานคาบูล, เมืองหลวงของประเทศอัฟกานิสถานเมืองคาบูล, เมืองหลวงของประเทศอัฟกานิสถาน
Afghanistanอัฟกานิสถานประเทศอัฟกานิสถาน
Afghanชาวอัฟกานิสถานเกี่ยวกับอัฟกานิสถาน
riverแม่น้ำ, แม่น้ำลำธารแม่น้ำแม่น้ำ
pearlที่มีกระแสน้ำไหลวน (แม่น้ำ)
meander(แม่น้ำ) ไหลคดเคี้ยว, ลดเลี้ยว, คดเคี้ยว
rapidsส่วนของแม่น้ำที่มีน้ำไหลแรงและเร็ว
drain intoไหลลงสู่ (แม่น้ำ, ผืนดิน)
Mekongแม่น้ำโขง
riversideริมแม่น้ำ
Styxแม่น้ำในนรก
outfallบริเวณที่แม่น้ำหรือท่อน้ำไหลลงสู่ทะเล, ปากแม่น้ำ
Marneแม่น้ำในฝรั่งเศส
Ganges riverแม่น้ำคงคา
หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม