jerk off

หมวด PHRV

แปลว่า

สำเร็จความใคร่ด้วยตนเองสำหรับผู้ชาย (คำต้องห้าม), เป็นสุขที่ได้สัมผัสอวัยวะเพศของตนเอง


ตัวอย่างประโยค

ทั่วไป

1.

Hands off

ห้ามจับ

2.

Get off me

ปล่อยฉันสิ

3.

Hit it off

ถูกชะตากัน

4.

off the cuff

ไม่ได้เตรียมไว้ล่วงหน้า

5.

He's off sick today

วันนี้เขาลาป่วย

6.

Take off your shoes please

กรุณาถอดร้องเท้า

7.

Turn on/off the light

เปิด (ปิด) ไฟ

8.

Good things come to those who work their asses off and never give up

สิ่งดี ๆ มักจะเกิดขึ้นกับคนที่ทำงานหนักและไม่ยอมแพ้

คำศัพท์ที่คล้ายกับ ""   ได้แก่

คำศัพท์ความหมาย
jerk offสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองสำหรับผู้ชาย (คำต้องห้าม), เป็นสุขที่ได้สัมผัสอวัยวะเพศของตนเอง
pull at one's pipeสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง (คำต้องห้าม)
hand-jobการช่วยตัวเอง (ผู้ชาย), การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง
five knuckle shuffleการช่วยตัวเอง (ผู้ชาย), การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง
wankerผู้ที่สำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง
choke the chickenช่วยตัวเอง, สำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง
choking the chickenช่วยตัวเอง, สำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง
grumble and gruntช่วยตัวเอง, สำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง
sherman tankช่วยตัวเอง, สำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง
shermanช่วยตัวเอง, สำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง
wankช่วยตัวเอง, สำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง
hand shandyการช่วยตัวเอง, การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง
cuntอวัยวะเพศหญิง (คำต้องห้าม)
kit kat shuffleการช่วยตัวเอง (ผู้หญิง), การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง
jonesอวัยวะเพศชาย (คำหยาบต้องห้าม)
lay one's hands offอย่าแตะต้อง, ห้ามสัมผัส
meritocraticซึ่งประสบสำเร็จด้วยตนเอง
cockอวัยวะเพศชาย (คำสแลงและคำต้องห้าม)
lay one's fingers offอย่าแตะต้อง, ห้ามสัมผัส
piss offไปให้พ้น (คำต้องห้าม)
หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม