january

หมวด N

แปลว่า

มกราคม

แปลว่า

มกราคม

น้องของฉันเกิดเมื่อวันที่ 1 มกราคมที่ผ่านมา

ชื่อเดือนที่ 1 ตามสุริยคติ มี 31 วัน

แปลว่า

เดือนมกราคม


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม