homebody

หมวด N

แปลว่า

คนติดบ้าน (คำไม่เป็นทางการ), คนที่ชอบอยู่บ้าน


คำศัพท์ที่คล้ายกับ ""   ได้แก่

คำศัพท์ความหมาย
homebodyคนติดบ้าน (คำไม่เป็นทางการ), คนที่ชอบอยู่บ้าน
neighborคนบ้านเดียวกัน
clear outออกจากบ้าน (คำไม่เป็นทางการ)
take a fancy toชอบบางสิ่งหรือบางคนมาก (คำไม่เป็นทางการ)
take a liking toชอบบางสิ่งหรือบางคนมาก (คำไม่เป็นทางการ)
take a shine toชอบบางสิ่งหรือบางคนมาก (คำไม่เป็นทางการ)
old lagคนติดคุกหลายครั้ง (คำไม่เป็นทางการ)
jailbirdคนขี้คุก (คำไม่เป็นทางการ), คนที่ติดคุก
shut-inคนเก็บตัว, คนเก็บตัวอยู่แต่ในบ้าน
swellคนชอบแต่งตัว (คำไม่เป็นทางการ), คนสำอาง, คนหรูหรา
have a big mouthเป็นคนช่างนินทา (คำไม่เป็นทางการ), เป็นคนชอบเปิดเผยความลับ
find outพบ (บางคน) ไม่อยู่บ้านหรือที่ทำงาน, เจอ (บางคน) ไม่อยู่บ้านหรือที่ทำงาน
housekeeperแม่บ้าน, คนดูแลบ้าน
almshouseบ้านสงเคราะห์คนจน
outworkerคนทำงานที่บ้าน
villagerชาวบ้าน, ลูกบ้าน, คนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน
gitคำเรียกคนที่ไม่ชอบ
caregiverผู้ที่ดูแลคนป่วยหรือคนแก่ที่บ้าน
carerผู้ที่ดูแลคนป่วยหรือคนแก่ที่บ้าน
charหญิงทำงานบ้าน, คนทำงานบ้าน
หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม