homebody

หมวด N

แปลว่า

คนติดบ้าน (คำไม่เป็นทางการ), คนที่ชอบอยู่บ้าน


คำศัพท์ที่คล้ายกับ ""   ได้แก่

คำศัพท์ความหมาย
homebodyคนติดบ้าน (คำไม่เป็นทางการ), คนที่ชอบอยู่บ้าน
neighborคนบ้านเดียวกัน
clear outออกจากบ้าน (คำไม่เป็นทางการ)
take a shine toชอบบางสิ่งหรือบางคนมาก (คำไม่เป็นทางการ)
take a liking toชอบบางสิ่งหรือบางคนมาก (คำไม่เป็นทางการ)
take a fancy toชอบบางสิ่งหรือบางคนมาก (คำไม่เป็นทางการ)
shut-inคนเก็บตัว, คนเก็บตัวอยู่แต่ในบ้าน
old lagคนติดคุกหลายครั้ง (คำไม่เป็นทางการ)
jailbirdคนขี้คุก (คำไม่เป็นทางการ), คนที่ติดคุก
swellคนชอบแต่งตัว (คำไม่เป็นทางการ), คนสำอาง, คนหรูหรา
find outพบ (บางคน) ไม่อยู่บ้านหรือที่ทำงาน, เจอ (บางคน) ไม่อยู่บ้านหรือที่ทำงาน
have a big mouthเป็นคนช่างนินทา (คำไม่เป็นทางการ), เป็นคนชอบเปิดเผยความลับ
housekeeperแม่บ้าน, คนดูแลบ้าน
outworkerคนทำงานที่บ้าน
almshouseบ้านสงเคราะห์คนจน
villagerชาวบ้าน, ลูกบ้าน, คนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน
gitคำเรียกคนที่ไม่ชอบ
town houseบ้านทาวน์เฮาส์, บ้านที่ถูกสร้างให้ด้านข้างติดกัน
carerผู้ที่ดูแลคนป่วยหรือคนแก่ที่บ้าน
caregiverผู้ที่ดูแลคนป่วยหรือคนแก่ที่บ้าน
หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม