fw

หมวด abbr

แปลว่า

ย่อมาจาก Forwarded message แปลว่า การส่ง Email ที่เราได้รับมาแล้วให้คนที่เกี่ยวข้องต่อ


คำศัพท์ที่คล้ายกับ ""   ได้แก่

คำศัพท์ความหมาย
FWย่อมาจาก Forwarded message แปลว่า การส่ง Email ที่เราได้รับมาแล้วให้คนที่เกี่ยวข้องต่อ
messageสาสน์ข่าวสาร, ข่าวคราว, ข้อความ, สารประเด็น, เนื้อความ, เนื้อหา, ความหมาย
one-to-oneเกี่ยวข้องระหว่างคนสองคน
bedfellowคนหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ
relative toเกี่ยวข้องกับ, ที่เกี่ยวข้องกับ
mix up inเกี่ยวข้องกับ, มีส่วนเกี่ยวข้องใน
in the swim (of things)เกี่ยวข้องกับ, มีส่วนเกี่ยวข้องกับ, มีส่วนร่วมกับ
massเกี่ยวกับคนจำนวนมาก, เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก
concernmentความเกี่ยวข้อง
have one's finger in the pieเข้ามามีส่วนร่วม, เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง
beside the pointไม่เกี่ยวข้อง
unconcernedซึ่งไม่เกี่ยวข้อง
get the messageเข้าใจความหมาย (คำไม่เป็นทางการ), เข้าใจสิ่งที่กล่าวมา
associationความเกี่ยวข้องกัน
involve withเกี่ยวข้องกับ, มีส่วนร่วมกับ
concernเกี่ยวข้องกับ
centre onเกี่ยวข้องกับ
centre roundเกี่ยวข้องกับ
หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม