floating market

หมวด N

แปลว่า

ตลาดน้ำ

คนที่จะไปเที่ยวตลาดน้ำต้องไปแต่เช้ามืดเพราะมีของต่างๆ ขายมากมาย

ที่ชุมนุมเพื่อซื้อขายของต่างๆ ทางน้ำ มีเรือเป็นพาหนะบรรทุกสิ่งของ

แปลว่า

ตลาดท้องน้ำ

นักท่องเที่ยวนิยมไปตลาดท้องน้ำที่ดำเนินสะดวก

ที่ชุมนุมเพื่อซื้อขายของต่างๆ ทางน้ำ มีเรือเป็นพาหนะบรรทุกสิ่งของ


คำศัพท์ที่คล้ายกับ "floating market"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมาย
floatingที่ลอยอยู่บนน้ำ
marketจำนวนสินค้าทั้งหมดที่ขาย
หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม