-fest

หมวด SUF

แปลว่า

การพบปะสังสรรค์กัน, การรวมกลุ่มกัน


fest

หมวด N

แปลว่า

เทศกาล, งานเลี้ยง

หมวด SL

แปลว่า

งานเฉลิมฉลอง


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม