february

หมวด N

แปลว่า

กุมภาพันธ์, เดือนกุมภาพันธ์

แปลว่า

ก.พ.

แปลว่า

กุมภาพันธ์

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2532 กรมศิลปากรได้รับศิลาจารึกของสุโขทัยอีกหลังหนึ่ง จากเอกชน

ชื่อเดือนที่ 2 ตามสุริยคติ ซึ่งเริ่มต้นด้วยเดือนมกราคม มี 28 หรือ 29 วัน.เดือนภาษาอังกฤษ ทั้ง 12 เดือน

เดือนภาษาอังกฤษ ทั้ง 12 เดือน

เรื่องพื้นฐานที่เราหลงลืมกันอยู่บ่อย ๆ ก็คือการนับเดือน เรามาดูให้ครบ ๆ ไปเลยดีกว่าเดือนภาษาอังกฤษทั้ง 12 เดือนนั้นมีอะไรบ้าง แถมด้วยตัวย่อให้ด้วยจะนำไปใช้ให้ถูกต้อง

มีอะไรบ้าง ไปดูกันเลย!

 

เดือนภาษาอังกฤษ?

เดือนคือหน่วยการนับวัน เป็นส่วนของปีโดยปกติเดือนจะมี 30 วันหรือ 4 อาทิตย์โดยประมาณ และใน 1 ปีจะมีทั้งหมด 12 เดือน

เดือนภาษาอังกฤษ คือ Month
อ่านว่า มันธฺ
คำพหูพจน์คือ Months แปลว่า หลายเดือน (มากกว่า 1 เดือนขึ้นไป)

 

เดือนภาษาอังกฤษ ทั้ง 12 เดือน

เดือนภาษาอังกฤษ ทั้ง 12 เดือนนั้นมีอะไรบ้าง อ่านอย่างไร และเขียนตัวอักษรย่อแบบไหน ดูได้จากตรงนี้เลย

เดือนภาษาอังกฤษ ทั้ง 12 เดือน

ที่ ภาษาอังกฤษ คำอ่าน คำย่อ คำแปล
1 January แจน-ยัว-รี Jan. มกราคม
2 February เฟบ-รู-เออ-รี Fab. กุมภาพันธ์
3 March มาร์ช Mar. มีนาคม
4 April เอ-พรึล Apr. เมษายน
5 May เม May พฤษภาคม
6 June จูน Jun. มิถุนายน
7 July จุ-ลาย Jul. กรกฎาคม
8 August ออ-กัสท์ Aug. สิงหาคม
9 September เซพ-เท็ม-เบอร์  Sep.
Sept.
กันยายน
10 October ออค-โท-เบอร์  Oct. ตุลาคม
11 November โน-เฟ็ม-เบอร์ Nov. พฤศจิกายน
12 December ดี-เซม-เบอร์ Dec. ธันวาคม

*ข้อสังเกตเรื่องชื่อเดือนภาษาอังกฤษจะเป็นการนำเอา 3 ตัวอักษรแรกของแต่ละเดือนมาเป็นตัวย่อเลย และ May (เดือนพฤษภาคม) จะพิเศษตรงที่ชื่อเดือนกับคำย่อจะเขียนแบบเดียวกัน

 

 

เดือนภาษาอังกฤษ ทั้ง 12 เดือน เขียน อ่านว่าและคำย่ออย่างไร?

ตามหลักปฏิทินสากล กำหนดให้เดือนภาษาอังกฤษมีทั้งหมด 12 เดือน แต่มีจำนวนวันในแต่ละเดือนต่างกันไป เริ่มที่เดือน "มกราคม" ไล่ไปจนถึงเดือน "ธันวาคม" ถือว่าครบรอบ 1 ปี แล้วก็วนซ้ำแบบนี้ไปเรื่อย ๆ ทุก ๆ ปี โดยเดือนต่าง ๆ สามารถเขียนเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่านและอักษรย่อ ได้ดังนี้

โปสเตอร์เดือนภาษาอังกฤษทั้ง 12 เดือน

 

 • เดือนมกราคม ภาษาอังกฤษ คือ January
  January ตัวย่อภาษาอังกฤษ คือ Jan.
  January อ่านว่า แจน-ยัว-รี

 • เดือนกุมภาพันธ์ ภาษาอังกฤษ คือ February
  February ตัวย่อภาษาอังกฤษ คือ Fab.
  February อ่านว่า เฟบ-รู-เออ-รี

 • เดือนมีนาคม ภาษาอังกฤษ คือ March
  March ตัวย่อภาษาอังกฤษ คือ Mar.
  March อ่านว่า มาร์ช

 • เดือนเมษายน ภาษาอังกฤษ คือ April
  April ตัวย่อภาษาอังกฤษ คือ Apr.
  April อ่านว่า เอ-พรึล

 • เดือนพฤษภาคม ภาษาอังกฤษ คือ May
  May ตัวย่อภาษาอังกฤษ คือ May
  May อ่านว่า เม

 • เดือนมิถุนายน ภาษาอังกฤษ คือ June
  June ตัวย่อภาษาอังกฤษ คือ Jun.
  June อ่านว่า จูน

 • เดือนกรกฎาคม ภาษาอังกฤษ คือ July
  July ตัวย่อภาษาอังกฤษ คือ Jul.
  July อ่านว่า จุ-ลาย

 • เดือนสิงหาคม ภาษาอังกฤษ คือ August
  August ตัวย่อภาษาอังกฤษ คือ Aug.
  August อ่านว่า ออ-กัสท์

 • เดือนกันยายน ภาษาอังกฤษ คือ September
  September ตัวย่อภาษาอังกฤษ คือ Sep. หรือ Sept.
  September อ่านว่า เซพ-เท็ม-เบอร์

 • เดือนตุลาคม ภาษาอังกฤษ คือ October
  October ตัวย่อภาษาอังกฤษ คือ Oct.
  October อ่านว่า ออค-โท-เบอร์

 • เดือนพฤศจิกายน ภาษาอังกฤษ คือ November
  November ตัวย่อภาษาอังกฤษ คือ Nov.
  November อ่านว่า โน-เฟ็ม-เบอร์

 • เดือนธันวาคม ภาษาอังกฤษ คือ December
  December ตัวย่อภาษาอังกฤษ คือ Dec.
  December อ่านว่า ดี-เซม-เบอร์

 

 

 

เดือนและอักษรย่อภาษาไทย พร้อมคำอ่าน

 1. เดือนมกราคม ภาษาอังกฤษ คือ January
  เดือนมกราคม ตัวย่อภาษาไทย: ม.ค.
  เดือนมกราคม อ่านว่า มก-กะ-รา-คม / มะ-กะ-รา-คม

 2. เดือนกุมภาพันธ์ ภาษาอังกฤษ คือ February
  เดือนกุมภาพันธ์ ตัวย่อภาษาไทย: ก.พ.
  เดือนกุมภาพันธ์ อ่านว่า กุม-พา-พัน

 3. เดือนมีนาคม ภาษาอังกฤษ คือ March
  เดือนมีนาคม ตัวย่อภาษาไทย: มี.ค.
  เดือนมีนาคม อ่านว่า มี-นา-คม

 4. เดือนเมษายน ภาษาอังกฤษ คือ April
  เดือนเมษายน ตัวย่อภาษาไทย: เม.ษ.
  เดือนเมษายน อ่านว่า เม-สา-ยน

 5. เดือนพฤษภาคม ภาษาอังกฤษ คือ May
  เดือนพฤษภาคม ตัวย่อภาษาไทย: พ.ค.
  เดือนพฤษภาคม อ่านว่า พฺรึด-สะ-พา-คม

 6. เดือนมิถุนายน ภาษาอังกฤษ คือ June
  เดือนมิถุนายน ตัวย่อภาษาไทย: มิ.ย.
  เดือนมิถุนายน อ่านว่า มิ-ถุ-นา-ยน

 7. เดือนกรกฎาคม ภาษาอังกฤษ คือ July
  เดือนกรกฎาคม ตัวย่อภาษาไทย: ก.ค.
  เดือนกรกฎาคม อ่านว่า กะ-ระ-กะ-ดา-คม / กะ-รัก-กะ-ดา-คม

 8. เดือนสิงหาคม ภาษาอังกฤษ คือ August
  เดือนสิงหาคม ตัวย่อภาษาไทย: ส.ค.
  เดือนสิงหาคม อ่านว่า สิง-หา-คม

 9. เดือนกันยายน ภาษาอังกฤษ คือ September
  เดือนกันยายน ตัวย่อภาษาไทย: ก.ย.
  เดือนกันยายน อ่านว่า กัน-ยา-ยน

 10. เดือนตุลาคม ภาษาอังกฤษ คือ October
  เดือนตุลาคม ตัวย่อภาษาไทย: ต.ค.
  เดือนตุลาคม อ่านว่า ตุ-ลา-คม

 11. เดือนพฤศจิกายน ภาษาอังกฤษ คือ November
  เดือนพฤศจิกายน ตัวย่อภาษาไทย: พ.ย.
  เดือนพฤศจิกายน อ่านว่า พฺรึด-สะ-จิ-กา-ยน

 12. เดือนธันวาคม ภาษาอังกฤษ คือ December
  เดือนธันวาคม ตัวย่อภาษาไทย: ธ.ค.
  เดือนธันวาคม อ่านว่า ทัน-วา-คม


เดี๋ยวเอาเรื่องราศีเกิดมาเล่าให้ฟังอีกว่ามีชื่อเป็นภาษาอังกฤษอะไรกันบ้าง


คำศัพท์ที่คล้ายกับ ""   ได้แก่

คำศัพท์ความหมาย
Februaryกุมภาพันธ์, เดือนกุมภาพันธ์กุมภาพันธ์ก.พ.
leap yearปีที่มีวันที่ 29 กุมภาพันธ์, ปีอธิกสุรทิน
by the monthหนึ่งเดือน, ทั้งเดือน
ultimoในเดือนก่อน, ในเดือนที่ผ่านมา
monthlyเป็นรายเดือน, เป็นประจำทุกเดือน, รายเดือนทุกเดือน, เดือนละครั้งรายเดือนนิตยสารรายเดือน, วารสารรายเดือน
monthเดือน
moonเดือน
last monthเมื่อเดือนที่แล้วเดือนก่อน
crescent moonเดือนขึ้นเดือนเสี้ยว
Candlemasพิธีฉลองของชาวคริสต์ตรงกับวันที่ 2 กุมภาพันธ์ (จัดเพื่อระลึกพระแม่มารีและพระบุตรคือพระเยซู)
semimonthlyเดือนละสองครั้ง, ทุกครึ่งเดือน, สองครั้งต่อเดือนเดือนละสองครั้ง, ทุกครึ่งเดือน, สองครั้งต่อเดือน
datedซึ่งลงวันที่ (หรือวันเดือนปี), ซึ่งเขียนวันที่ (หรือวันเดือนปี), ซึ่งระบุวันที่ (หรือวันเดือนปี)
หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม