ค้นหา/แปล "does"

does

หมวด AUX

1

กริยาช่องที่ 1 ของคำกริยา do


ตัวอย่างประโยค

ทั่วไป

1

does it matter ? 

มันสำคัญไหม 

2

does anyone here speak english?

มีใครที่นี่พูดภาษาอังกฤษได้บ้าง?

3

does he like the school?

เขาชอบโรงเรียนไหม?

disagreement - ไม่เห็นด้วย

4

how much does it cost?

ราคาเท่าไหร่คะ?

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม