dirty old man

หมวด IDM

แปลว่า

ชายแก่เซ็กส์จัด, เฒ่าหัวงู

หมวด N

แปลว่า

เฒ่าหัวงู

ชายแก่คนนั้นเป็นพวกเฒ่าหัวงู

คนแก่หรือคนมีอายุมากที่มีเล่ห์เหลี่ยมหรือกลอุบายหลอกเด็กผู้หญิงในทางกามารมณ์

แปลว่า

เฒ่าหัวงู

ชายแก่คนนั้นเป็นพวกเฒ่าหัวงู

คนแก่หรือคนมีอายุมากที่มีเล่ห์เหลี่ยมหรือกลอุบายหลอกเด็กผู้หญิงในทางกามารมณ์


ตัวอย่างประโยค

love - ความรัก

1.

i've never met a man like you

ฉันไม่เคยเจอผู้ชายอย่างคุณ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม