dermatologist

หมวด N

แปลว่า

หมอโรคผิวหนัง, ผู้เชี่ยวชาญทางโรคผิวหนัง


คำศัพท์ที่คล้ายกับ ""   ได้แก่

คำศัพท์ความหมาย
dermatologistหมอโรคผิวหนัง, ผู้เชี่ยวชาญทางโรคผิวหนัง
skin diseaseโรคผิวหนัง
manginessการเป็นโรคผิวหนัง
mangilyเป็นขี้เรื้อน, เป็นโรคผิวหนัง
mangyซึ่งเป็นขี้เรื้อน, ซึ่งเป็นโรคผิวหนัง
herpesโรคผิวหนังพุพอง, โรคเริม
eczemaโรคเรื้อนกวาง, โรคผิวหนัง
dermatologyผิวหนังวิทยา, การศึกษาเกี่ยวกับโรคผิวหนัง
lichenโรคผิวหนังพุพองชนิดหนึ่ง
lupusชื่อโรคผิวหนังชนิดหนึ่ง
psoriasisโรคผิวหนังที่มีลักษณะแดงเป็นวง
Saint Antony's fireโรคผิวหนังอักเสบหรือเนื้อตายเน่า
therapistนักบำบัดโรค, ผู้เชี่ยวชาญในการบำบัดโรค
therapeutistนักบำบัดโรค, ผู้เชี่ยวชาญในการบำบัดโรค
skinlessซึ่งไม่มีผิวหนัง
tineaโรคผิวหนังเกิดจากเชื้อรา, ขี้กลาก, เกลื้อน
ringwormขี้กลาก, โรคผิวหนังชนิดหนึ่ง ซึ่งเกิดจากเชื้อรา
allergistแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้
diseaseโรค
scallผิวหนังพุพอง
หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม