department store

หมวด N

แปลว่า

ห้างสรรพสินค้า

คนส่วนใหญ่ใช้เวลาว่างในการจับจ่ายสินค้าตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ

สถานที่จำหน่ายสินค้า

แปลว่า

ดีพาร์ทเมนต์สโตร์

ยอดขายหนังสือดีขึ้นบ้างเมื่อร้านหนังสือที่อยู่ในดีพาร์ทเมนต์สโตร์ได้ช่วยดึงยอดขายเอาไว้

แปลว่า

ห้างสรรพสินค้า, ศูนย์สรรพสินค้า, ศูนย์การค้าขนาดใหญ่


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม