ค้นหา/แปล "deciliter"

deciliter

หมวด CLAS

1

เดซิลิตร

ชื่อมาตราตวงตามวิธีเมตริก มีอัตราเท่ากับ 1 ใน 10 ของลิตร


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม