ค้นหา/แปล "cycle"

cycle

หมวด N

1

กระบวนการที่สมบูรณ์

2

วัฏจักร, วงจร

3

วงจร

มนุษย์ใช้ปลาในการทดลองหาวงจรชีวิตของพยาธิบางจำพวก ที่เป็นอันตรายแก่มนุษย์

ช่วงระยะจากต้นจนสิ้นสุดรอบ

4

จักรยาน

5

วงโคจร

6

ระยะเวลายาวนาน

7

วัฏจักร

การหมุนเวียนของแร่ธาตุเป็นวัฏจักรของสิ่งแวดล้อมที่สัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย

ช่วงเวลาของสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นและดำเนินต่อไป หมุนเวียนจากจุดเริ่มไปยังจุดจบต่อไปเรื่อยๆ

หมวด VI

8

ขี่จักรยาน

9

หมุนรอบ

หมวด CLAS

10

ไซเกิล

หน่วยวัดความถี่ของกระแสไฟฟ้าสลับและความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

11

รอบ

ผมเดินวนอยู่หลายรอบแล้วยังไม่เจอใครเลย

ลักษณนามแสดงการบรรจบถึงกัน, การเวียนไปบรรจบถึงกัน

หมวด VT

12

หมุนรอบ


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม