ค้นหา/แปล "cubit"

cubit

หมวด CLAS

1

ศอก

พระพุทธไสยาสน์เดิมยาวสี่วา แต่องค์ใหม่ยาว 8 วา 2 ศอก

มาตราวัดตามวิธีประเพณี 1 ศอก เท่ากับ 2 คืบ

หมวด N

2

หน่วยวัดโบราณ เท่ากับประมาณ 18-22 นิ้ว


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม