crown flower

หมวด N

แปลว่า

ดอกรัก

ดอกรักเป็นดอกไม้ที่นำมาใช้ร้อยเป็นพวงมาลัยได้


คำศัพท์ที่คล้ายกับ "crown flower"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมาย
kind of decorative patternดอกรัก
crownกษัตริย์, ผู้ปกครอง
flowerดอกไม้, ดอก, ไม้ดอก
หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม