ค้นหา/แปล "crate"

crate

หมวด VI

1

ใส่ในลัง

หมวด N

2

กล่องขนาดใหญ่, ลังไม้

หมวด VT

3

ใส่ในลัง

หมวด SL

4

รถปุโรทั่ง, รถที่เก่ามาก

หมวด CLAS

5

ลัง

เจ้าหน้าที่นำของมาส่ง 5 ลัง

ลักษณนามภาชนะต่อด้วยไม้หรือสานเป็นรูปสี่เหลี่ยมคล้ายหีบ สำหรับบรรจุสิ่งของ


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม