cost of utilities

หมวด N

แปลว่า

ค่าน้ำค่าไฟ

ประชาชนเดือดร้อนที่ต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟเพิ่มขึ้น

ค่าธรรมเนียมในการใช้น้ำประปาและไฟฟ้า


ตัวอย่างประโยค

ทั่วไป

1.

How much does it cost?

ราคาเท่าไหร่คะ?

2.

Of course

แน่นอน, ชัวร์

3.

Of course!

แน่นอน

4.

All of it

ทั้งหมด

5.

Both of you

เธอทั้งสองคน

6.

First of all

อย่างแรกเลยนะ

7.

None of your business!

ไม่ใช่ธุระของคุณ

8.

Benjamin of the family

ลูกคนเล็กของครอบครัว มักจะเป็นลูกหลงที่อายุห่างจากพี่มาก ๆ จะเป็นลูกชายหรือลูกสาวก็ได้

9.

Take care of yourself

ดูแลตัวเองด้วย

10.

Stay out of trouble!

อยู่ให้ห่างจากปัญหาล่ะ

11.

Careful of the busy roads

ระวังรถที่วิ่งผ่านเร็วนะ

12.

Of course you can come

คุณมาได้แน่นอนอยู่แล้ว

13.

In the nick of time

ทันเวลาพอดี

14.

Snap yourself out of it

ลืมมันไป ไม่ต้องเก็บมาใส่ใจ

15.

Take care of number 1!

ห่วงตัวเองเป็นอันดับแรก

16.

Get a lot of rest

พักผ่อนเยอะ ๆ

17.

You're the woman of my dreams

คุณคือผู้ชายในฝัน

18.

It’s very kind of you!

คุณใจดีมากเลย!, คุณมีน้ำใจจัง!

19.

It’s none of your business

ไม่ใช่เรื่องของคุณ

20.

It’s a kind of once-in-life!

มันคือครั้งหนึ่งในชีวิต

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม