ค้นหา/แปล "class-teacher"

class teacher

หมวด N

1

ครูประจำชั้น

ครูประจำชั้นคนใหม่เป็นครูที่ใจดีและเข้าใจเด็ก

ครูที่รับผิดชอบดูแลนักเรียนห้องนั้น


ตัวอย่างประโยค

ทั่วไป

1

i am a teacher

ฉันเป็นครู

love - ความรัก

2

sorry, i missed the last class

ขอโทษค่ะ/ครับ ที่ครั้งที่แล้วไม่ได้มาเรียน

3

i'm going to miss the next class

ครั้งหน้าจะมาเรียนไม่ได้นะคะ/ครับ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม