class teacher

หมวด N

แปลว่า

ครูประจำชั้น

ครูประจำชั้นคนใหม่เป็นครูที่ใจดีและเข้าใจเด็ก

ครูที่รับผิดชอบดูแลนักเรียนห้องนั้น


ตัวอย่างประโยค

ทั่วไป

1.

I am a teacher

ฉันเป็นครู

2.

Sorry, I missed the last class

ขอโทษค่ะ/ครับ ที่ครั้งที่แล้วไม่ได้มาเรียน

3.

I'm going to miss the next class

ครั้งหน้าจะมาเรียนไม่ได้นะคะ/ครับ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม