both

หมวด CONJ

แปลว่า

เหมือนๆ กัน, เท่าๆกัน

หมวด ADJ

แปลว่า

ทั้งสอง

หมวด DET

แปลว่า

ทั้ง

ทั้งนิพนธ์และภรรยามีความสุขในชีวิตสมรสมาก

หมวด PRON

แปลว่า

ทั้งสอง

คนทั้งสองเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยเรียนอนุบาล

แปลว่า

ทั้งคู่

ทั้งคู่เป็นสามีภรรยาที่เหมาะสมกันมาก

หมวด N

แปลว่า

ชไม


ตัวอย่างประโยค

ทั่วไป

1.

Both of you

เธอทั้งสองคน

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม