ค้นหา/แปล "at-this-point-in-time"

at this point (in time)

หมวด IDM

1

ปัจจุบันนี้, ขณะนี้


คำศัพท์ที่คล้ายกับ "at this point (in time)"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมาย
at this timeในเวลานี้
in no time (at all)เร็วมาก, เร็วจี๋
หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม