ค้นหา/แปล "at-least"

at least

หมวด IDM

1

อย่างน้อยที่สุด

หมวด ADV

2

อย่างน้อยที่สุด, อย่างต่ำที่สุด

3

อย่างน้อย

กุลีจีนคนหนึ่งแบกข้าวบนหลังได้อย่างน้อยสามกระสอบ

จำนวนต่ำสุด


ตัวอย่างประโยค

ทั่วไป

1

at least nobody got hurt.

อย่างน้อยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ

2

safe at home

อยู่บ้านอย่างปลอดภัย

3

at 3 o’clock.

เวลา 3 โมง

4

i'll be back at 1.30.

เขาจะกลับมาตอนบ่ายโมงครึ่ง

5

everyday i get up at 6am.

ทุกวัน ฉันตื่น 6 โมงเช้า

6

the system's down at the moment.

ระบบคอมพิวเตอร์ใช้ไม่ได้อยู่ขณะนี้

general phrases – วลีทั่วไป

7

at 3 o'clock.

เวลา 3 โมง

love - ความรัก

8

love at first sight

รักแรกพบ

9

i like looking at you

ฉันชอบมองคุณ

classroom - ห้องเรียน

10

i've left my book at home

ลืมหนังสือไว้ที่บ้านค่ะ/ครับ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม