ค้นหา/แปล "am"

am

หมวด AUX

1

รูปของ Verb to be ที่ใช้กับบุรุษที่ 2 เอกพจน์

หมวด ABBR

2

เวลาหลังเที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน (คำย่อของ ante meridiem)

3

เวลาหลังเที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน (คำย่อของ ante meridiem)


ตัวอย่างประโยค

love - ความรัก

1

i am single

ฉันเป็นโสด

ทั่วไป

2

i am a teacher

ฉันเป็นครู

3

i am deeply apologize about this

ฉันเสียใจอย่างมากจริงๆเกี่ยวกับเรื่องนี้

แสดงความยินดีที่ได้รู้จัก

4

i am pleased to work with you.

ฉันยินดีที่ได้ร่วมงานกับคุณ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม