ค้นหา/แปล "a-right-one"

a right one

หมวด SL

1

คนงี่เง่า


ตัวอย่างประโยค

ทั่วไป

1

right?

ใช่ไหม?

2

right on! (great!)

ถูกต้อง!

3

you are right

คุณ(พูด/ทำ/คิด)ถูก

4

one like that

อันที่เหมือนอันนั้น

5

on one hand

ด้านหนึ่งนั้น, เรื่องหนึ่งนั้น

6

one way ticket

ตั๋วไปอย่างเดียว

7

stop it right away!

หยุดเดี๋ยวนี้เลย

8

it serves you right!

สมน้ำหน้า

belief - ความคิดเห็น

9

you're absolutely right.

คุณถูกต้องทั้งหมดเลย (คุณพูดถูกแล้ว, ทำถูกแล้ว, คิดถูกแล้ว เป็นต้น)

goodbye - การบอกลา

10

are you all right?

คุณสบายดีไหม?

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม