vice

หมวด PREP

แปลว่า

แทนที่

แปลว่า

แทนที่, แทนที่จะ, แทน, รอง, ตัวแทน

หมวด N

แปลว่า

ความชั่วร้าย, ความเลว, ข้อบกพร่อง, ข้อเสีย, มลทิน

แปลว่า

คีมจับ, ที่หนีบ

แปลว่า

จุดบกพร่อง, ข้อเสีย, ข้อบกพร่อง

หมวด VT

แปลว่า

ใช้คีมจับ, หนีบ


vice-

หมวด FIXP

แปลว่า

อุป

คำประกอบหน้าศัพท์ที่มาจากบาลีและสันสกฤต แปลว่า รอง

หมวด PRF

แปลว่า

รอง

แปลว่า

รอง, ผู้แทน, ตัวแทน, ผู้แทน


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม