ค้นหา/แปล "vac"

vac

หมวด SL

1

เครื่องดูดฝุ่น

หมวด ABBR

2

เครื่องดูดฝุ่น (คำย่อ vacuum cleaner)

3

ช่วงปิดภาคเรียน (คำย่อ vacation)


ตัวอย่างประโยค

classroom - ห้องเรียน

1

last week she went on a vacation

สัปดาห์ที่แล้วเธอไปเที่ยวพักผ่อน

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม