v sign

หมวด N

แปลว่า

สัญลักษณ์มือแสดงชัยชนะ, โดยชูสองนิ้ว (นิ้วชี้และนิ้วกลาง) เป็นรูปตัววี ( V)


ตัวอย่างประโยค

ทั่วไป

1.

Sign here please

เซ็นชื่อที่นี่ด้วย

คำศัพท์ที่คล้ายกับ ""   ได้แก่

คำศัพท์ความหมาย
V signสัญลักษณ์มือแสดงชัยชนะ, โดยชูสองนิ้ว (นิ้วชี้และนิ้วกลาง) เป็นรูปตัววี ( V)
digitนิ้ว, นิ้วมือหรือนิ้วเท้า
index fingerนิ้วชี้
fingerนิ้วมือ
middle fingerนิ้วกลาง
phalanxกระดูกนิ้วมือหรือนิ้วเท้า
mittenถุงมือแบบมีสี่นิ้วอยู่รวมกันและนิ้วโป้งแยกออกนิ้วเดียว
mittถุงมือแบบมีสี่นิ้วอยู่รวมกันและนิ้วโป้งแยกออกนิ้วเดียว
knuckleboneกระดูกนิ้วมือ
snap one's fingersดีดนิ้ว
fingerprintลายนิ้วมือรอยนิ้วมือ
fingermarkรอยนิ้วมือ
fingerstallปลอกนิ้วมือ
pollexนิ้วโป้ง, นิ้วหัวแม่มือ
finger printลายนิ้วมือ
fillipการเคาะนิ้ว, การดีดนิ้ว
fingertipปลายนิ้ว
finger postป้ายบอกทางที่เป็นรูปนิ้วมือ
forefingerนิ้วชี้, ดรรชนี, ดัชนี
หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม